Weber.for Uni – lepidlo na obklady a dlažbu – mrazuvzdorné

Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu.

Kategorie:

Popis

Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu.

– pro tenkovrstvé lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce

– vhodné pro nasákavé dlaždice

– třída C1T

 

Použití pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých provozech, k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb. Nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

 

Technické údaje:

Směs na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Reakce na oheň třída A1/A1fl

Počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po uložení v teple NPD

Vysoká tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení ≥ 0,5 N/mm2

Doba zavadnutí, tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Spotřeba 4 kg/m2

 

Hmotnost: 25 kg

Počet ks / pal.: 42

 

Manuály:

Všeobecné požadavky pro podklad:

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach) , oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

 

Podmínky pro zpracování:

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od + 5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativního účinkům tepla, vlhka a průvanu.

 

Aplikace:

Tmel se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6,5 – 7 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6 nebo 8 x 8 mm  dle velikosti dlaždic. Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva tmelu 1–2 mm silná. Po osazeni dlaždice do tmelu poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací tmel aplikujeme po 24 hod.

 

Nářadí:

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm nebo 8 x 8 dle rozměru dlaždic.

 

Čištění:

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie:

Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a zdraví. Je nutné používat osobní ochrané pomůcky. Při práci s výrobkem nejíst, nepít, nekouřit.po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a okamžitě vyhledat lékaře. podrobné informace jsou uvedeny na bezpečnostnim listu výrobku.

 

Jak na to?

http://www.weber-terranova.cz/obklady-a-dlazby/radce-weber/problemy-a-reseni.html