Sklobit 40 mineral

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem.

Kategorie:

Popis

Sklobit 40 mineral je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností.

 

Technické údaje:

– horní vrstva – jemnozrnný posyp

– asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly

– nosná vložka – skleněná tkanina

– asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly

– spodní úprava – PE fólie

 

Rozměr: 10 m*1 m*4 mm

Počet rolí / pal.: 20

 

Manuály:

Zpracování:

– Pás se aplikuje za pomoci plamene nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad.

– Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět alespoň 10 cm.

– Pás doporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu min. 10 °C.