S 2802 A příměs do stavebních směsí

Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí. Obsah: 1 kg.
Kategorie:

Popis

Nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký a slabě lepivý film. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Rovněž se používá jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty a pod tmely S-T1, S-T5 (nutné ředění). Při použití jako penetrační nátěr se ředí v poměru 1:6 až 1:10 s vodou.

Výhody:

– Po vytvrzení ve vodě nerozpustná

– Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí

– Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost

– Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí

Technické údaje:

Doba vytvrzení penetračního lepivého filmu                          ≈ 3 hod.

Odolnost vůči hydrolýze                                                      min. 90%

Přibližná spotřeba                                                             25 – 100 ml/m2 (při ředění 1:3)

Vydatnost                                                                          10 – 40 m2/l (při ředění 1:3)

Počet ks v kartonu / pal.: 12 / 480

Barva: mléčně bílá

Další varianty:

5 kg