Remal STANDARD – malířský nátěr

Používá se k nátěrům omítek v interiérech. Obsah: 7,5 kg.

Kategorie:

Popis

REMAL STANDARD se používá k nátěrům omítek, betonových panelů, panelů z lehčených stavebních hmot, dřevotřískových a dřevovláknitých desek v interiérech. Vzhledem k velmi nízké hodnotě prostupu vodních par sd je barva vhodná k nátěrům sanačních omítek v interierech. Vodou ředitelný.

Použití: 80 – 90 m2 / 1 nátěr (u Remal 7,5 kg)

Další varianty:

15 kg