Remal PLUS – malířský nátěr

Používá se k nátěrům omítek v interiérech. Obsah: 7,5 kg.

Kategorie:

Popis

Přírodní malířský nátěr s výbornou kryvostí a otěruvzdorností. Používá se k malování omítek, betonu, dřeva, dřevotřísky aj. v interiérech. Vzhledem k velmi nízké hodnotě prostupu vodních par je barva vhodná k nátěrům sanačních omítek v interierech. Vodou ředitelné.

Další varianty:

15 kg
40 kg