Quartz Fasáda – lepící a stěrkový tmel

Suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád .

Kategorie:

Popis

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádního polystyrenu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrenu), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Není vhodná na kovové a plastové podklady a dále na podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty!

 

Výhody:

– Odolné vodě a mrazu

– Pro vnitřní a vnější použití

– Faktor difúzního odporu µ ≤ 30

– Posuzováno dle ETAG 004

 

Technické údaje:

Základ / Materiál                                           cementová směs s pojivy

Tepelná odolnost                                           –30 / +70°C

Aplikační teplota                                            +5 / +25°C

Doba zpracovatelnosti                                   ≈ 3 hodiny (po namíchání)

Otevřený čas                                                ≈ 20 minut (po nanesení)

Možnost korekcí                                            ≈ 5 – 15 min. (podle teploty prostředí)

Kapilární absorpce vody                                 0,2 kg/m2.min0,5

Faktor difúzního odporu                                  µ ≤ 30

Přídržnost k podkladu po 28 dnech                  ≥ 0,1 (na polystyren)
≥ 0,5 (na beton)

Přibližná spotřeba                                         ≈ 3,5 kg/m2 (lepení izolantů)
≈ 3,0 kg/m2 (stěrkování armovací perlinky)

 

Hmotnost: 25 kg

Počet ks / pal.: 42