Přísada do omítky proti vlhkosti

Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí (do vlhkosti zdiva 10% hmot.).

Kategorie:

Popis

Omítka brání průniku vody v kapalné formě k povrchu, krystalizaci výkvětotvorných solí v jejich pórech a současně umožňuje zcela volnou difúzi vodních par a tím přirozený transport vlhkosti zdivem. Eliminuje tak tvorbu vlhkých map, výskyt plísní nebo výkvětů. Používá se také do běžných vápenocementových malt, kde zcela nahrazuje vápno.

Charakteristika:

– Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení

– Zvyšuje přilnavost k podkladu

– Zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti

– Umožňuje volnou difúzi vodních par

– Snižuje riziko výskytu mokrých map, plísní a výkvětů

– Zvyšuje možnost použití širší frakce písků

– Ve vápenno-cementových omítkách nahrazuje vápno

 

Technické údaje:

Základ / Materiál                                vodní emulze

Aplikační teplota                                +5 / +30°C (podklad a směs)

Provzdušnění                                     +10 až 40%

Dávkování                                         0,5 – 1,0 lit. na 50 kg pojiva (cement a vápno)

Obsah: 1 litr

Počet ks v kartonu: 12

Barva: nažloutlá

Další varianty:

5l