Polystyren Styrotrade EPS

Česká firma Styrotrade se zabývá výrobou kvalitních výrobků z pěnového polystyrenu (EPS). Ty se používají převážně k zateplování konstrukcí budov, podlah, stropů a střešních kostrukcí.

Popis

Varianty:

POLYSTYREN STYROTRADE EPS 100 Z

Rozměr (mm) Balení
1000*500*10 25 m2
1000*500*20 15 m2
1000*500*30 10 m2
1000*500*50 6 m2
1000*500*60 5 m2
1000*500*80 3,5 m2
1000*500*100 3 m2

Pozn. Součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK

Použití:

Pěnový polystyren EPS 100 Z je používán na šikmé střechy nad krokvemi, běžně zatížené podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě.

Tepelně izolační desky jsou určeny pro izolace podlah s běžným zatížením bez útlumu hluku. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech a izolace polochých střech s běžným zatížením, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou).

 

 

POLYSTYREN STYROTRADE EPS 70 F

Rozměr (mm) Balení (m2)
1000*500*10 25
1000*500*20 15
1000*500*30 10
1000*500*40 7,5
1000*500*50 6
1000*500*60 5
1000*500*70 4
1000*500*80 3,5
1000*500*100 3
1000*500*120 2,5
1000*500*150 2

Pozn. Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK

Použití:

Fasádní polystyrén EPS 70 F se používá jako kontaktní zateplovací systémy stěn.

Tepelně izolační desky jsou určené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna nad, mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou).