Komíny HELUZ

Komínové systémy HELUZ jsou vhodné pro všechny typy spotřebičů a druhu paliv.

Kategorie:

Popis

Heluz KLASIK

Třívrstvý komínový systém určený pro všechny druhy paliv a spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Systém je tvořen broušenou cihelnou komínovou tvarovkou, tepelnou izolací a komínovou vložkou. Průměr vložek je 160 a 200 mm. Všechny tři vrstvy společně tvoří celistvý komínový průduch, který je odolný vůči teplotním i vlhkostním změná. Zadní odvětrávání průduchu pak zajišťuje správnou funkci komínu. Záruka 30 let.

 

 

 

 

 


Heluz MULTI

Univerzální komínový systém. Svými vnitřními tenkostěnnými keramickými vložkami je předurčen pro moderní vytápění. Zároveň svou konstrukcí umožňuje odvod spalin i přívod vzduchu ke spotřebiči. Záruka 30 let.

Heluz MULTI pevná paliva

Je třívstvý komínový systém. Slouží pro spotřebiče v atmosférickém provozu s výstupní teplotou spalin max. 600°C. Průměr vložek je 160, 180 a 200 mm.

Heluz MULTI plyn

Dvouvrstvý komínový systém. Slouží pro spotřebiče v přetlakovém i podtlakovém provozu s výstupní teplotou spalin max 200°C. Průměr vložek je 140, 160, 180 a 200 mm.

 

 

Heluz PLYN

Dvousložkový komínový systém je vhodný pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva, a to jak v přetlakovém, tak i podtlakovém provozu s maximální výstupní teplotou spalin 120°C. Tento systém je tvořen plastovou komínovou vložkou a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou. Průměr vložek: 80, 110, 125 a 160 mm. Záruka 15 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heluz METAL

Pokud potřebujete postavit komín a nevíte, jaký spotřebič na něj v budoucnu napojíte, komín HELUZ METAL je řešení. Tento komínový systém je vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů. Může být použit jak pro atmosférický, tak i pro přetlakový a zvládne i vysokopřetlakový provoz. Záruka 10 let.

Heluz METAL – N

Pro atmoséfrický provoz (0 Pa). Tloušťka stěny: 1 mm. Průměry: 160 a 200 mm.

Heluz METAL – P

Pro přetlak (do 200 Pa). Tloušťka stěny: 0,6 mm. Průměry: 80, 100, 120, 160 a 200 mm.

Heluz METAL – H

Pro vysokopřetlak (do 5000 Pa). Tloušťka stěny: 0,6 mm. Průměry: 80, 100, 120, 160 a 200 mm.

 

 

Heluz IZOSTAT

Komínový systém s izostatickými vložkami. Tyto systémové komíny jsou vhodné pro všechny druhy paliv a pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Vhodné jsou i pro společné komíny od plynových kotlů pro podtlakový i přetlakový provoz. Systém umožňuje i přívod vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým tělesem. Záruka 30 let.

Heluz IZOSTAT pevná paliva

Třívrstvý komínový systém. Slouží pro spotřebiče v atmosférickém provozu s výstupní teplotou spalin max 600°C. Průměr vložek je 160, 180 a 200 mm.

Heluz IZOSTAT plyn

Dvouvrstvý komínový systém pro spotřebiče v přetlakovém i podtlakovém provozu s výstupní teplotou spalin max 200°C. Průměr vložek je 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm.

 

 

Heluz MINI

Úsporný dvouvrstvý komínový systém určený jak pro novostavby, tak i pro dodatečné vestavby do stávajících objektů. Systém se používá pro nízkoteplotní spotřebiče s výstupní teplotou do max 200°C, v atmostérickém i v přetlakovém provozu a je určen i na mokrý provoz pro plynná a kaplná paliva.

Heluz MINI plast

Komínový systém s plastovou vložkou pro spotřebiče s výstupní teplotou spalin max 120°C. Průměr vložek je 80 a 110 mm.

Heluz MINI metal

Systém s nerezovou vložkou tl. 0,6 mm pro spotřebiče s výstupní teplotou spalin max 200°C. Průměr vložek je 80 a 110 mm.

Heluz MINI izostat

Systém s izostatickou vložkou pro spotřebiče s výstupní teplotou spalin max 200°C. Průměr vložek je 80 a 100 mm.

 

Cihelné komíny HELUZ ke stažení zde:

http://www.heluz.cz/uploads/images/pdf/prospekty/kominy_2011_leden.pdf