Komíny EKO

Komínové systémy EKO jsou tuzemské certifikované systémy, které splňují aktuální požadavky na tepelnou a topenářskou techniku a na aktuální požadavky české i evropské legislativy.

Kategorie:

Popis

EKO UNIVERSAL

Třísložkový komínový systém s keramickou vložkou opatřenou tepelnou izolací a specifickým systémem zadního větrání.

 

Podle typu průchudu se dělí na:

EKO UNIVERSAL

Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu. Dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 140, 160,180, 200 mm (stavební výška 500 mm), 250 a 300 mm (stavební výška 330 mm). Potrubí komínového průduchu má tloušťku stěny 20 mm.

Určen pro výstavbu komínů suchých (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem.

 

EKO UNISTEEL

Potrubí komínového průduchu je z plechu z nerezové oceli s tloušťkou stěny pro plynná paliva 0,6 mm, pro paliva kapalná a tuhá zpravidla 0,8 nebo 1,0 mm. Prefabrikovaná tepelná izolace s minimální tloušťkou 25 mm je vyrobená z čedičových vláken a osazená do plášťové tvárnice. Komínové plášťové tvárnice jsou z lehkého betonu pro snadnou a lehkou montáž komína. Dodáván standardně s průměrem komínového průduchu 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 mm.

Určen pro výstavbu komínů suchých (bez trvalé kondenzace spalin), mokrých (s trvalou kondenzací spalin – od kondenzačních kotlů), s přirozeným tahems přetlakem do 200Pa.

 

EKO UNIVERSAL CERAMIC

Komínový průduch je tvořen tenkostěnným šamotovým potrubím izolovaným vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

Dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 250mm [stavební výška 660 mm (1000 mm)].

Určen pro výstavbu komínů suchých, mokrých, s přirozeným tahem, s přetlakem do 200 Pa.

 

 

EKO TURBO

Systémový společný komín pro připojení plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odvodem spalin. Je na něj možno připojit až 10 plynových spotřebičů. Maximální možný počet připojených spotřebičů z jednoho podlaží nesmí překročit čtyři. Legislativně je upraven jmenovitý výkon připojených spotřebičů na 25,0 kW.

 

Podle typu průduchu se dělí na:

EKO TURBO

Komínový průduch je vytvořen z nerezové oceli tl. 0,6 nebo 0,8 mm dle průměru a celkové výšky komína. U všech komínů typu EKO TURBO je potrubí komínového průduchu osazeno v plášťových tvárnicích bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovým průduchem a plášťovou tvárnicí je zpravidla využíván pro přívod spalovacího vzduchu do připojených plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou. Pro tento účel jsou také zpracovány podklady pro navrhování, kde optimalizují poměry průřezu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu a poměry jejich vzájemných tlakových ztrát. Je tak realizován protiproudý výměník spaliny/vzduch. Zvýšené opatrnosti při navrhování se musí věnovat vedení komína v nejvyšších podlažích, kde je nasávaný vzduch ještě chladný, zde je nutné ověřit povrchovou teplotu komína vedeného v interiéru, popř. zajistit jeho povrchovou teplotu nad rosným bodem dodatečnou tepelnou izolací.

Všechny typy EKO TURBO jsou navrženy jako přetlakové, je možné je však využít i s přirozeným tahem.

Dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 130 ,140, 150, 160, 170, 180 , 200, 225, 250, 300 a 350mm.

Celý komínový systém EKO TURBO je určen pro výstavbu komínů připojených k plynovým spotřebičům s uzavřenou spalovací komorou (TURBO), Umožňuje kombinaci ve víceprůduchovém provedením s druhým zdrojem – krb, kotel na tuhá paliva.

 

EKO TURBO PPH

Komínový průduch je vytvořen plastovými potrubními díly, tvarovkami a kompletačními díly vyústění.

Dodáván standardně s průměry komínového průduchu DN 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm. Potrubní díly vyústění musí být použity speciální s odolností vůči působení UV záření. (součástí potrubního systému).

 

EKO TURBO CERAMIC

Komínový průduch je vytvořen z izostaticky lisovaného tenkostěnného šamotového potrubí.

Dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 250mm [stavební výška 660 mm (1000 mm)].

 

 

EKO AQUAPRESS

Speciální moderní komín určený pro připojení moderních spotřebičů na plynná a kapalná paliva s přetlakem spalin.

Systém je konstruován pro protiproudý přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči a slouží tedy jako protiproudý ohřívač vzduchu pro spalování. Předehřevem spalovacího vzduchu by mělo docházet nezvyšování účinnosti spotřebiče a minimalizaci možné kondenzace vzdušné vlhkosti v přívodním potrubí.

 

Podle typu průduchu se dělí na:

EKO AQUAPRESS

Komínový průduch je tvořen potrubím z nerezové oceli s tl.stěny 0,6 mm. Komínový průduch je vložen do plášťových tvárnic bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovou vložkou pláštěm komína slouží pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče, nebo je možné jej využít pro větrání prostoru kotelny. Při využití pro větrání kotelny není legislativně možné zahrnout do bilance větrání kotelny.

Určen pro podtlakové i přetlakové odvody spalin. Dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170 ,180, 200, 225, 250, 300 a 350 mm.

Systém EKO AQUAPRESS je určen pro výstavbu komínů:

– v rodinných domech – kondenzační závěsné stacionární spotřebiče

– v bytových domech – kotelny nízkoteplotními nebo kondenzačními kotli

– v administrativních objektech – nízkoteplotní nebo kondenzační kotle

– v kotelnách ústředního vytápění – moderní spotřebiče a kogenerační jednotky s dochlazovačem spalin

– v centrálních zdrojích pro výrobu tepla a elektrické energie – kogenerační stanice

 

EKO AQUAPRESS PPH

Komínový průduch je tvořen plastovým potrubím s integrovaným vnitřním těsněním DN 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm. Komínový průduch je vložen do plášťových tvárnic bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovou vložkou pláštěm komína slouží zpravidla pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče.

Určen pro podtlakové i přetlakové odvody spalin. Komínový průduch je určen pro odvod spalin do teploty 120°C. Dodáván standardně s průměry komínového průduchu DN 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm s integrovaným vnitřním těsněním. Potrubní díly vyústění musí být použity speciální s odolností vůči působení UV záření. (součástí potrubního systému).

 

 

EKO 300

Třísložkový univerzální komínový systém vyrobený z nerezové oceli. Podle použité tepelná izolace komínového průduchu rozlišujeme několik typů.

EKO300.4 – Komínový systém s čedičovou izolací s podélně vrstvenými vlákny, který je určený pro odvod spalin od plynných paliv a lehkých topných olejů, kde teplota spalin nepřesahuje 250°C.

EKO300.3, EKO300.38 – Komínový systém s keramickou tepelnou izolací, který je určený pro tuhá paliva s maximální teplotou spalin 450°C.

EKO300.5, EKO300.58 – Komínový systém, stejný jako systém 300.3(8). Je určený pro tuhá paliva s maximální teplotou spalin do 450°C. Liší se od něj pouze materiálem a sílou tepelné izolace.

 

Podle typu průduchu se dělí na:

EKO 300

Komínový průduch je tvořen nerezovým potrubím instalovaným s tepelnou izolací v plášti z nerezového plechu. Na systémový komín EKO300 je povoleno připojovat pouze schválené certifikované spotřebiče paliv. Spotřebiče paliv na tuhá paliva musí být vybavena deflektorem ve spalovací komoře.

EKO 300.4 je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 600mm a čedičovou tepelnou izolací s podélně vrstvenými vlákny tloušťky 25mm.

EKO300.3, EKO300.38 je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 600mm a keramickou tepelnou izolací tloušťky 25mm.

EKO300.5, EKO300.58 je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 150, 170, 200 a 250mm a čedičovou tepelnou izolací s podélně vrstvenými vlákny celkové tloušťky 55mm do DN200mm, pro potrubí větších průměrů tloušťky 60mm.

Je určen pro:

– všechny druhy paliv (suchý i mokrý provoz)

– malé,střední velké stavby a zdroje tepla od krbových kamen, po centrální kotelnu

– designové a atypické instalace

– technologické potrubní rozvody

– komíny i kouřovody

 

EKO 300 PPH

Komínový průduch je tvořen plastovým potrubím instalovanýmv plášti z nerezového plechu s tepelnou izolací z minerálních vláken o celkové tloušťce 25 mm. Potrubní systém je dále vybaven systémem vnitřního těsnění, který zajišťuje tlakovou těsnost potrubí (tzv. bariérový komínový průduch nezatěžující vlhkostí tepelnou izolaci). Těsnění je integrováno do hrdlového potrubního spoje. Dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315 a 400 mm.

Je určen pro:

– odvod spalin od nízkoteplotních a kondenzačních plynových spotřebičů.

– spotřebiče na plynná a kapalná paliva do teploty spalin 120°C

– podtlakový i přetlakový odvod spalin

– odvod spalin od kondenzačních spotřebičů

 

 

EKO STAR

Třísložkový komínový systém s komínovým průduchem tvořeným tenkostěnným šamotovým potrubím opatřeným kvalitní tepelnou izolací a pláštěm z nerezové oceli v matném nebo lesklém provedení.


Je určen pro:

– všechny druhy paliv

– kouřovody s funkcí komína

– použití do interiéru i exteriérů

– fasádní komíny určené do novostaveb i rekonstrukcí

– dodatečně instalované komíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKO SAN

Speciální produktová řada určená pro rekonstrukce a opravy nevyhovujících komínů a komínových průduchů. Vlastní systém se nezaměřuje pouze na sanaci komínového průduchu, ale i na sanaci komína jako celku, tedy včetně pláště, a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Systém zahrnuje komplexní dodávku prvků, včetně kotvení, krycí desky a všech potřebných detailů pro dokonalý a plně funkční komín.

 

Podle typu průduchu se dělí na:

EKO SAN

Nový komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

Sanační metoda využitelná pro stávající zděné neuhýbané komíny z plných cihel ve staré zástavbě. Nevyhovující zchátralá část komína se demontuje a od únosného a nepoškozeného zdiva se stávající komínový průduch, pomocí speciální redukce a nosné desky prudůchu, napojí na šamotovou tvarovku. Komínový průduch se opatří kondenzátní jímkou, kontrolním dílem a sopouchovou tvarovkou. Nový komínový plášť  tvoří tepelněizolační liaporbetonové tvárnice. V nově zděné části se komínový průduch opatří systémovou tepelnou izolací. Plášť nadstřešní části komína je možné vyzdít z lícových cihel na betonovou krakorcovou desku, nebo využít prefabrikovaných nadstřešních prstenců. Hlava komína se zakončuje systémovou krycí deskou vyrobenou ze sklovláknobetonu.

Je určen pro výstavbu komínů suchých (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem

 

EKO SAN 100

 

EKO SAN PPH

 

 

 

Vše ke stažení zde:

http://www.eko-kominy.cz/stahnete-si/