Geotextílie DB 200

Používá se za účelem separace – zabraňuje mísení konstručních vrstev, filtrace a ochrany.

Kategorie:

Popis

Používá se ve stavebnictví za účelem:

Separace – zabraňuje mísení konstrukčních vrstev, zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálu do podloží, zpevňuje a stabilizují vrstvy štěrkopísku a štěrkodrtě, zajišťuje dlouhodobou stabilitu konstrukčních vrstev.

Filtrace – zabraňuje migraci jemného materiálu do materiálu hrubého při průtoku vody zeminou, udržuje průtok vody v zemině při minimální tlakové ztrátě a zabraňuje prolínání částic z jednotlivých vrstev při dynamickém zatížení vyvolávaným dopravou.

Ochrany – mechanicky odolná proti průrazu, ochrana jiných izolací proti poškození.

Výhody:

– Trvalá ochrana

– Jednoduchá aplikace

– Zachovává propustnost podložím

Technické údaje:

Sledovaná vlastnost
Plošná hmotnost g/m2 200 300
Tloušťka při 2 kPa mm 2,2 3,0
Statický průraz (CBR – test) N 1300 2300
Pevnost v tahu – MD / CD kN/m 6 / 10 10 / 16
Tažnost při přetržení – MD / CD % 80 / 65 76 / 65
Dynamický průraz padajícím kuželem mm 18 12
Průtočná rychlost při 50 mm vod. sloupce m/sec 0,08 0,06
Propustnost l/sec/m2

Varianty:

200 g / m2
300 g / m2