Cement 32,5 R Hranice

Tento cement se používá pro betonáže velkých objektů z důvodu nižšího vývinu hydratačního tepla.

www.cement.cz

Kategorie:

Popis

Popis:

Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1.

Portlandský slinek (K)

Granulovaná vysokopecní struska (S)

Křemičitý popílek (V), nebo Vápenec (LL)

Síran vápenatý

Přísady

Použití:

Tento cement se používá pro betonáže velkých objektů z důvodu nižšího vývinu hydratačního tepla. Betony s portlandským struskovým cementem mají zvýšenou odolnost proti agresivnímu prostředí při zachování vysokých pevností, proto má portlandský struskový cement široké uplatnění na všech stavbách a při výrobě prefabrikátů

Hmotnost: 25 kg

Počet ks / pal.: 56