Asfaltový penetrační lak Penetral Alp

K penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace.

Hmotnost: 9 kg

Kategorie:

Popis

Zpracování:

Asfaltový penetrační lak se zpracovává za studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčeni. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat.

 

Spotřeba:

Spotřeba je závislá na způsobu použiti: 0,3 kg/m2.

 

Skladování:

Skladuje se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmi byt vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímému slunečnímu zářeni. Během skladováni se připouští zhoustnuti laku až o 50 %. Asfaltový lak penetrační lze ředit lakovým benzinem.