A330H – lepenka nepískovaná

Hydroizolační pás ze surové hadrové lepenky impregnované asfaltem.

Rozměr: 20 * 1 m

Kategorie:

Popis

A 330 se užívá pro doplňkové hydroizolační funkce v konstrukcích budov, např. jako výztužné vložky do povlakových krytin v kombinaci s mokrými asfaltovými nátěry, jako provizorní krytí menších staveb, jako pojistná izolace a pro jiné účely přiměřené vlastnostem pásu.

Manuály:

– Pás se aplikuje přibitím např. k bednění, nebo bodovým popř. celoplošným lepením některým z asfaltových lepidel.

– Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět alespoň 10 cm

Další varianty:
30 * 1 m